Innlegg

Jeg har fått Presidentens diplom for lang og tro tjeneste.....