Innlegg

Hage program på TV

Hvorfor lages det ikke flere slike TV program?

En deilig helg er over

A message to my foreign visitors!

En lekker butikk!