søndag 14. februar 2010

De gamle tekster....


Man hadde både en enkel og en komplisert tilnærming til ting i gamle dager.  Noen ting var helt naturlig - slik som det som skjedde på en gård -  og spesielt det som handlet om dyr.  Andre ting var det nok helt umulig å snakke om.... 

På den annen side så var det kanskje ikke nødvendig å snakke om mange av de "vanskelige" tingene når man hadde naturen og alle dens underfundigheter så tett innpå seg. 

Ved opprydding i gamle papirer på gården kom vi over denne morsomme fjøsmappen.  Teksten var det jeg vil se meget klar og beskrivende.  Vi hadde en god latter da vi leste teksten høyt!
Julekurver av notepapir

Jeg har laget julekurver!  Ikke de vanlige, av glanspapir, men av gamle noter!  Gammelt papier og noen glansbilder, sak...