torsdag 21. juli 2011

Om å samle på ting

Veldig mange av oss samler på noe.  Noen av oss samler på oss ting og tang uten egentlig å vite at vi gjør det.  Det kan veldig fort bli for mye av det gode.  Ofte er det slik at det er hvordan vi oppbevarer, eller viser fram samlingene, som er avgjørende. 

Har man det slik kan man alltids tillate seg å ha mange av hver ting, ikke sant?

Rydding og salg på Facebook!

Jeg rydder i min kjeller hvor jeg lagrer min gamle ting mellom hver gang jeg er på marked.   Nå holder jeg på med å legge ut ting fo...